Hagefornyelse

Vi har i 2022 designet flere hager og uteplasser som nå er ferdig utført. Hvert hus og hver hage er unik, og det å få en designer til å planlegge hagen slik at den passer til både hus, område og dine behov er noe du ikke kommer til å angre på. Prosjektene vi har designet har variert i kompleksitet og størrelse.

 

Denne hagen med hus fra 1930- tallet trengte bare noen små justeringer, så var den tilbake i fin og passende stil.

 


INNGANGSPARTI

Ved inngangspartiet ønsket vi å stramme opp inntrykket, og gjøre denne delen mer innbydende.

FØR- bildet av inngangspartiet

3D- forslag til kunden av inngangspartiet.

ETTER- bildet

 

Vi har brukt storgatestein som kantstein til å lage definerte grenser, og laget en hyggelig plass til benken hvor kveldssolen også treffer. Det er valgt singel som underlag, da dette passer fint til huset og fra tiden det er bygget.

BILOPPSTILLINGSPLASS

FØR-bildet av biloppstillingsplass

Kunden fikk et 3D-bilde av plassen slik at det ble enklere å se for seg hvordan sluttresultatet skulle bli.

ETTER- bildet

Oppstillingsplassen til bil trengte å defineres og rammes inn. Der la vi storgatestein som hjulspor, og avgrenset til gresset med kantstein.

UTEPLASS

Det var et ønske fra kunden om en uteplass med pergola i solen. 

Dette FØR- bildet viser en ubrukt del av hagen hvor solen er lengst om kvelden.

Vi laget en 3D- tegning av området, hvor vi prøver å vise kunden uteplassen med pergola og skifer som belegg. 

 


Slik så det ut da vi var ferdig med monteringen. Det ble en fin uteplass med plass til mange, hvor de kan nyte kveldssolen til den går ned.

GARASJEPLASS

FØR vi startet så det slik ut.

Det var en litt gjengrodd gangsti som går til inngangsdøren.

Innkjøringen til garasjen fikk en strammere innramning og det ble også her lagt storgatestein som bilen kan kjøre på.

Her har vi brukt de eksisterende kantsteinene, men rettet de opp og gjort gangveien bredere. Gangveien fikk et godt lag med singel.
Kunden ønsket en mest mulig vedlikeholdsfri gårdsplass, og elvestein er både dekorativt og holder vedlikeholdet nede.