HAGEDESIGN

 

Det kan være utfordrende å se hvilke muligheter som finnes, og komme på ideer til hvordan man kan få en funksjonell og innbydende hage. Vi har en hagedesigner som kan hjelpe deg med dette. En hagedesigner er utdannet til å planlegge og skape estetisk tiltalende og funksjonelle utendørsområder.
Hagedesigneren er opplært til å utvikle helhetlige planer for hager og utendørsområder. Dette inkluderer å forstå terreng, materialvalg, plantevalg og ta hensyn til kundens ønsker og behov.
Basert på kundens ønsker utarbeider hagedesigneren detaljerte hageplaner som inkluderer plassering av beplantning, gangveier, terrasser, sitteplasser og andre nøkkelelementer i hagen.

Vårt hovedområde er Østfold, men vi gjør alltid en vurdering dersom det kommer en henvendelse utenfor fylket. 

Dersom vår hagedesigner kommer på befaring, og dere bestemmer dere for ikke å bruke våre tjenester – vil det komme en kostnad på dette avhengig av tiden som er brukt. 

 

Befaring og rådgivning:

Ønsker du kun enkle råd og tips til forbedring av uteområdet, da sender du en e-post med bilder av det aktuelle området og forteller hva du ønsker råd og tips til. Hagedesigneren kommer på besøk og tar en runde i hagen med deg. Vi diskuterer ønsker og muligheter og kommer med innspill til løsninger. Etter befaringen sender vi en skriftlig oppsummering av hva vi snakket om under vårt møte og enkle forslag til løsninger. Det legges ved bilder til foreslåtte produkter.

Pris: Fra kr 7 500 Inkl. mva., avhengig av blant annet størrelse og kjøreavstand.

 

 

Hageplan:

Ønsker du en visuell detaljert hageplan med beskrivelser av produkter og fremgangsmåte, så sender du en e-post med bilder av uteområdet, og beskriver hva du ønsker hjelp med.
Hagedesigneren kommer på befaring og går gjennom hagen med deg, ser på hvilke ønsker og behov du har. Det tas mål og nødvendige notater fra tomten. Etter møtet skriver vi et referat hvor vi forsøker å få frem hvilke ønsker du ga uttrykk for og hvilke tanker vi har. Dersom du er enig i tankegangen og vi er enige i forutsetningene for videre arbeid setter hagedesigneren seg ved tegnebordet og lager et forslag til løsning.

Når tegningene er ferdige tar vi et møte på kontoret, hvor vi går gjennom forslaget via 3D fremvisning på skjerm. Du sitter igjen med en hageplan i 3D fra ulike vinkler, situasjonsplan med beskrivelser, produktforslag og mengder. 

Med en fullstendig hageplan vil du kunne planlegge fremdriften i hagen på en bedre måte. 

Pris på hageplan fra kr 25 000 inkl. mva, avhengig av størrelse og kompleksitet.

 

Planteplan:

Dersom du ønsker en plan for hvilke planter som vil passe fint i hagen din i tillegg til hageplanen, lager hagedesigneren en plantegning med foreslåtte planters plassering, og en planteliste med bilder, navn og antall.

Pris: fra kr 7 000,- kr inkl. mva., avhengig av størrelse og kompleksitet.