Stensetting AS er et anleggsgartnerfirma med hovedvekt på steinarbeider. Firmaet ble etablert som et enkeltmannsforetak i 1975 av Per Arne Løkkeberg, og omdannet til aksjeselskap i 1981. Vi holder til i egne lokaler i Fjellhøyveien 4 på Yven, i Sarpsborg kommune. Vårt arbeidsområde er hovedsakelig i  Østfold.

Vi har en butikk med stort utvalg av steinprodukter for ute- og innemiljø, og en inspirerende utstilling som viser frem produktene.
Ved butikken har vi et godt utstyrt verksted for produksjon og bearbeiding av stein.
Vi tilbyr spesialrengjøring og impregnering av eldre gårdsplasser, murer, trapper og lignende.

Vi har også en egen avdeling for kjerneboring, betongsaging og rivningsarbeider.

Stensetting AS tar på seg små og store oppdrag både for det offentlige, private utbyggere og entreprenører. En moderne maskinpark og faglig dyktig medarbeidere gjør oss godt rustet til de fleste oppdrag.

Vi har over 45 års erfaring i bransjen. Bred kompetanse og høy faglighet, fokus på kvalitet og fornøyde kunder, har gitt oss en solid posisjon og godt renommè.

Vi innehar Sentral Godkjenning, og er en godkjent lærebedrift i anleggsgartnerfaget.