Stenarbeider er vårt hovedområde, og vi har over 48 års erfaring på feltet. Vi har fokus på å vise yrkesstolthet, kvalitet og godt håndverk.

Gjennom årenes løp har vi utført utallige små og store oppdrag for entreprenører, offentlige og private aktører.

Vi har erfaring fra veianlegg; som rundkjøringer, trafikkøyer, busslommer, parkeringsplasser, gågater og torg.

Stensetting utfører arbeid i parker, gårdsplasser og ved nybygg med både sten- og grøntarbeider. Rehabilitering av gamle stenbelegg er også en del av vårt arbeidsfelt.

 

Blomstertorget, Fredrikstad. Foto: tomdyring.com
Blomstertorget, Fredrikstad
Blomstertorget, Fredrikstad. Foto: tomdyring.com
Blomstertorget, Fredrikstad. Foto: tomdyring.com
Blomstertorget, Fredrikstad. Foto: tomdyring.com
stenarbeider, entreprenøravdeling, Stensetting
Kirketorget Moss Foto: Vestre.com
stenarbeider, entreprenøravdeling, Stensetting
Kirketorget Moss Foto: Vestre.com
stenarbeider, entreprenøravdeling, Stensetting
Kirketorget Moss Foto: Vestre.com
stenarbeider, entreprenøravdeling, Stensetting
Kirketorget Moss Foto: Vestre.com
Kontakt oss