Ved hjelp av vårt spesialutstyr utfører vi vask, dyprens og impregnering på alle typer betongkonstruksjoner, fasader av betong og tegl, samt belegningsstein/heller, granitt og skifer.

Vask og dyprens er viktig for å fjerne blant annet mose, alger, olje- og dieselsøl. Biologisk vekst er ofte et resultat av fuktig miljø.
Dette kan begrenses ved å impregnere steinen og betongen etter rens. Impregneringen holder vannet ute, gjør det enklere å fjerne smuss og fremhever fargen i belegget. Ved å impregnere produktet, forenkles fremtidig vedlikehold.

Vi tar oppdrag for private og offentlige aktører.

 

Vask og rens
Vask og rens
Vask og rens
Vask og rens
Kontakt oss