Instruksjoner og råd for belegningsstein og støttemur:

Her kan du laste ned leggeanvisninger m.m. i pdf-format til din PC.

De råd og veiledninger som det linkes til, er generelle og tar ikke hensyn til individuelle forhold. Anvisningene er heller ikke forsøk på å være komplette byggeanvisninger, men kun eksempler på hvordan ulike arbeid kan utføres.

Last ned monteringsinstruksjoner:

Har du spørsmål om utvalg eller produkter?

Ta kontakt med oss