Boston, støttemuren med granittpreg

Boston Antikk er et flott Benders-produkt i betong, som varierer i uttrykket ut i fra hvilken side man ser på. Den har en side som er «knekt», som kan likne litt på strukturen til granitt, og den har en tromlet side. Blokkene settes sammen med låseplugger, og kan både brukes til loddrett og hellende støttemur. Boston Antikk er også egnet til å bygge en lav frittstående mur. 
Denne støttemuren gjør seg godt i uteområder tilhørende eldre hus, så vel som i nye.